Mingel foto studentfest 80-tal

Mingelfoto studentfest 80-talet

Här kommer ett litet axplock på lördagens fotografering på Kinna Krog då studenterna hade 80-tals tema.

Prövade ett nytt koncept med studio fotografering.

Det blev en succé tycker jag.:-).

Många goda kommentarer och frivilliga som ville fotas.